THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HINO EURO-2, EURO-3 VÀ EURO-4 (XE CABIN CHASSIS)