XE TẢI HINO 3,45 TẤN – THÙNG DÀI 5,02 MÉT

Phun nhiên liệu điều khiển điện tử – Công suất 150 PS