HINO 8 TẤN THÙNG KÍN DÀI 7,24 MÉT

Cung cấp nhiên liệu: Bơm Piston Công suất 235 PS