HINO 8 TẤN EURO4 2018 DÀI 8,9 MÉT

Cung cấp nhiên liệu: Điều khiển điện tử Công suất 260 PS