XE TẢI HINO 5 TẤN EURO4 2018 – THÙNG DÀI 4,44 MÉT

Phun nhiên liệu điều khiển điện tử – Công suất 136 PS