XE TẢI HINO 3,495 TẤN EURO4 2018 – THÙNG DÀI 5,73 MÉT

Phun nhiên liệu điều khiển điện tử – Công suất 136 PS