ĐẦU KÉO HINO HAI CẦU SS1EKV

Phun nhiên liệu điều khiển điện tử Công suất 450 PS