XE TẢI HINO 5,60 TẤN – THÙNG KHUNG MUI DÀI 6,70 MÉT

Cung cấp nhiên liệu: Bơm Piston Công suất 165 PS