HINO 8,50 TẤN THÙNG MUI BẠT DÀI 7,02 MÉT

Cung cấp nhiên liệu: Bơm Piston Công suất 235 PS